Privaatsus

Portaal smalltrade.eu kuulub ettevõttele G Grupp Invest OÜ (14259761), edaspidi G Grupp, mis töötleb portaali kasutaja isikuandmeid lähtuvalt kehtivatest seadustest. G Grupp kogub ja töötleb portaali kasutajaks registreerinud inimeste kohta järgmisi isikuandmeid: eesnimi, telefon ja email. Samas portaali kasutajaks registreerimine ei ole kohustuslik, seega on isikuandmete avaldamine G Grupile vabatahtlik. Samuti peetakse järelvalvet muul viisil portaali kasutamise teel saadud andmete üle, nagu kasutaja poolt tehtud foorumipostitused, kasutaja tegevuste logi, portaalis esitatud päringud ja otsingud.

G Grupp töötleb portaali kasutajate isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

-Portaali kasutaja poolt antud nõusoleku alusel;

-G Grupile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;

-G Grupi õigusliku huvi alusel. Näiteks on meil õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

G Grupp kasutab kogutud isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas ning kasutajalepingus sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: portaali teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, portaali analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, portaali ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad portaali teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate isikuandmeid töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning kasutajalepinguga.

G Grupp kui isikuandmete vastutav töötleja vastutab isikuandmete turvalisuse eest. G Grupp võib edastada kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele, portaali vahendusel sõlmitud tehingu teisele poolele.

Lisaks võib G Grupp edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud isikuandmeid pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist.

G Grupp on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. Kasutajate isikuandmeid säilitatakse kogu lepingulise õigussuhe ehk kasutajalepingu kehtivusaja jooksul. Kasutajalepingu lõppemisel ja lepinguga seotud seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaja möödumisel vastava kasutaja isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse. Kasutajalepingu lõpetamiseks ja kasutajakonto sulgemiseks on kasutajal kaks võimalust: kasutaja saab ise kasutajakonto sulgeda logides sisse oma kasutajakontole või võttes ühendust klienditoega aadressil info@smalltrade.eu.